Schoolkoren

Huishoudelijk Reglement schoolkoren
Lidmaatschap

Aanmelden

 • Ouders melden zoon/dochter via beschikbaar inschrijfformulier aan.

Leden

 • Leden zijn kinderen, die deelnemen aan repetities en optredens.

Beëindiging lidmaatschap

 • Beëindigen van lidmaatschap gebeurt aan het eind van het schooljaar. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit tussentijds.
 • Beëindigen van lidmaatschap wordt door de ouders schriftelijk bij de leerkracht kenbaar gemaakt.

Doelgroep

 • Het schoolkoor bestaat uit circa 25 kinderen (maximaal 30 kinderen)
 • Kinderen uit de groepen 4 t/m 7 kunnen zich aanmelden voor het schoolkoor.
 • Kinderen van groep 4 en 5 hebben voorrang. Indien er nog plek is, mogen kinderen uit groep 6 en 7 zich aanmelden.

Repetitie

 • Repetities vinden plaats op school.
 • Kinderen dienen 5 minuten voor aanvang van repetitie aanwezig te zijn.
 • Indien men niet kan deelnemen aan de repetitie, dienen ouders voor aanvang van repetitie dit schriftelijk bij de leerkracht kenbaar te maken.
 • Repetities vinden niet plaats tijdens schoolvakanties.
 • De leerkracht of hulpouder houdt de presentie bij.

Optredens

 • Leden nemen deel aan optredens.
 • Indien verhinderd, geven ouders uiterlijk 2 weken na bekendmaking van optreden dit aan de leerkracht door.
 • Tijdens optredens is het de bedoeling dat zich iedereen aan het kledingvoorschrift houdt.

Kosten

Kosten worden betaald door Stichting CantaYoung.

 Kleding

 • T-shirt is eigendom van de Stichting CantaYoung.
 • Bij beëindiging lidmaatschap dient T-shirt te worden ingeleverd.
 • Vrijwilligers zorgen voor het wassen en strijken van het T-shirt.