Jeugdkoren

Repetitie Locaties: 

Muziekschool Kerkrade (Boyz!) 

De Wieëtsjaf Kerkrade (Juniors, Teens en Youngsters)

Team

 

 

Kirsten Lauvenberg-Dortants

Dirigent

 

 

 

 

Jo Louppen

Dirigent

 

 

 

 

Natascha Rabuda

Projectleider

 

 

Repetities

Elke vrijdagmiddag 

Juniors (10 tot 12 jaar)             van 16 tot 16.50 uur

Teens (12 tot 15 jaar)                van 17 tot 17.50 uur

Youngsters (gevorderden)      van 18 tot 18.50 uur

Boys (10 tot 15 jaar)                  van 18 tot 18.50 uur

 

Aanmeldformulier

Oefenbestanden

Klik    hier

Huishoudelijk reglement jeugdkoor

Huishoudelijk Reglement jeugdkoor

Lidmaatschap

Aanmelden

 • Ouders melden zoon/dochter via beschikbaar inschrijfformulier aan.

Leden

 • Leden zijn kinderen, die maandelijks contributie betalen en deelnemen aan repetities en optredens.

Beëindiging lidmaatschap

 • Het beëindigen van lidmaatschap dient schriftelijk door de ouders te worden doorgegeven aan de projectleider.

Doelgroep

 • Kinderen vanaf groep 6 kunnen zich aanmelden.

Splitsing in 2 groepen

 • Bij een toenemend aantal leden zal het jeugdkoor gesplitst worden in 2 groepen

Groep 1 van 10 t/m 12 jaar

Groep 2 van 12 t/m 15 jaar

 • De dirigent(e) bepaalt welke kinderen geplaatst worden in groep 1 c.q. 2

Daarbij gelden de volgende richtlijnen:

Bij het bereiken van de leeftijd van 12 jaar zal de dirigent(e) een plaatsing in de volgende groep overwegen.

Uitgangspunten voor plaatsing in de volgende groep zijn:

 • Leeftijd
 • Zangvorderingen
 • Motivatie
 • De dirigent(e) zal deze 3 criteria beoordelen, wegen en zo een besluit nemen over het tijdstip waarop een lid de overstap kan maken naar de volgende groep.

Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van een stageperiode die ongeveer 2 maanden duurt. Betreffend lid mag in deze periode repetities volgen in de volgende groep, maar volgt in deze periode ook alle repetities en uitvoeringen van groep 1.

Contributie

 • De contributie bedraagt €5 per maand. ( 12 x €5,00)
 • De contributie wordt geïncasseerd via automatische incasso. Van projectleider of penningmeester ontvangen ouders incassoformulier.

Video’s

2018: kerstconcert

2018: Optreden Martin Buber Plaquette

2018: Jalazietsong

 2017; Optreden Festival ZingDoor

Eindpresentatie 2017; Sansa Croma