Welkom bij CantaYoung

CantaYoung laat Kerkraadse kinderen (weer) zingen! Dit doen we door op de basisscholen in Kerkrade, schoolkoortjes op te richten. Voor de iets oudere kinderen is er één gezamenlijk Kerkraads jeugdkoor van start gegaan.

Natuurlijk wil CantaYoung dat dit alles op een kwalitatief goede manier gebeurt. Daarom werken de basisscholen, de muziekschool en de amateurmuziekverenigingen samen.

We noemen dit de “gouden driehoek”.

Bij CantaYoung staat het kind centraal. Het gaat op de eerste plaats om het plezier ervaren van en het enthousiast worden voor het samen zingen in een koor. Daarnaast wordt er op een ongedwongen manier kennis gemaakt met muziek.

Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van schoolkoren (8-10 jaar) en het Jeugdkoor Kerkrade (Juniors 10-12 jaar en Youngsters 12 tot 15 jaar). In de verdere toekomst zal er ook een Jongerenkoor (14-18 jaar) en een Jongvolwassenen-koor (18-25 jaar) worden opgericht.

CantaYoung wil dat er een doorgaande koorlijn ontstaat en dat kinderen, als ze ouder worden, van het ene naar het andere koor kunnen overstappen. Ze kunnen zo met plezier blijven zingen in een, bij hun leeftijd passende, omgeving.

Uitvoeringen van CantaYoung vinden plaats onder auspiciën van muziekschool SMK.