Welkom bij CantaYoung

Ivm de Corona crisis worden alle repetities en activiteiten van school- en jeugdkoren voorlopig afgelast!

Onze missie
CantaYoung ontwikkelt een doorgaande koorlijn, zodat er in Kerkrade voor elke leeftijd (van 8 tot 18 jaar) een passend koor is.

Onze visie
CantaYoung laat kinderen in Kerkrade zingen, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling in zowel cognitieve als sociale zin. En omdat mensen die muziek maken een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Bij CantaYoung staat het kind centraal. Het gaat in de eerste plaats om het plezier ervaren van en het enthousiast worden voor het samen zingen in een koor. Daarnaast wordt er op een ongedwongen manier kennis gemaakt met muziek.

Het einddoel van CantaYoung zijn de jeugdkoren. Het begin ligt bij de schoolkoren. Alle twaalf Kerkraadse basisscholen hebben een eigen schoolkoor (8-10 jaar). Deze schoolkoren (voor kinderen van de groepen 4 en 5) vormen als het ware de kweekvijver voor de jeugdkoren voor kinderen vanaf 10 jaar.
De jeugdkoren zijn er voor kinderen van 10-12 jaar (Juniors), van 12-15 jaar (Teens) en jongens (Boyz!). En er is een koor voor gevorderde kinderen (Youngsters). Vanaf circa 18 jaar is het de bedoeling dat men zijn eigen weg zoekt (bij bestaande koren of door zelf een koor te organiseren, waarbij CantaYoung kan ondersteunen).

Gedurende het schooljaar wordt wekelijks gerepeteerd voor diverse optredens, met als hoogtepunt de jaarlijkse CantaYoung Finale.
CantaYoung werkt nauw samen met muziekschool SMK, de Kerkraadse basisscholen en de Kerkraadse koren (“gouden driehoek”).
Er worden educatieve workshops ter verdieping georganiseerd voor de dirigenten (tijdens de SMK-projectweken) en de jeugdkoren en er wordt een zangdocent ingezet bij de jeugdkoren die kinderen naar behoefte individueel bijschoolt. Om de sociale band te versterken worden nevenactiviteiten georganiseerd voor de jeugdkoren en de bij CantaYoung betrokken vrijwilligers.
Deelname aan CantaYoung is vrijwillig maar niet vrijblijvend: als je je aanmeldt, dan doe je mee tot een bepaald moment waarop je kunt uitstappen (bijv.: stoppen na de eerste maand, met kerstmis of aan het einde van het schooljaar).
Van de leden van de jeugdkoren wordt een eigen bijdrage gevraagd (contributie, bijdrage aan kosten speciale activiteiten en inzet bij speciale acties).
De uitvoeringen van de CantaYoung-schoolkoren vinden plaats onder auspiciën van muziekschool SMK, die van de jeugdkoren onder auspiciën van de stichting CantaYoung (lid van muziekbond BALK).